Puoselėti lytiškumo ugdymą, paremtą prigimtine žmogaus ir šeimos samprata

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAS YRA VIENYTI UŽ VAIKŲ LYTINĮ AUKLĖJIMĄ ATSAKOMYBĘ NEŠANČIUS TĖVUS, IR LYTIŠKUMO UGDYMO IR RENGIMO ŠEIMAI SRITYJE DIRBANČIUS PEDAGOGUS BEI ŠIOS SRITIES EKSPERTUS, PRIPAŽĮSTANČIUS PRIGIMTINĘ ŽMOGAUS, ŠEIMOS IR LYTIŠKUMO SAMPRATĄ

Apie lytiškumo ugdymą:

1:00 Kuo lytiškumo ugdymas skiriasi nuo lytinio švietimo? Birutė Obelenienė


27:00 Kaip lytiškumo ugdymas vyksta praktikoje? Martynas Asakavičius


49:00 Tėvų vaidmuo lytiškumo ugdyme ir lytiniame švietime. Kodėl lytinis švietimas nedraugiškas tėvams? Ką turėtų remti valstybė? Ramūnas Aušrotas

Jei manote kad tai svarbu

* efektyvus tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje

* institucinis tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus atstovavimas politiniame lygmenyje

* išsami lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai situacijos švietimo sektoriuje analizė

* lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų ekspertinis įvertinimas

* informacinių išteklių lytinio auklėjimo, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje duomenų bazės sukūrimas

Tapkite Rengimo šeimai asociacijos nariu arba paremkite mūsų veiklą https://contribee.com/rengimo-seimai-asociacija